Από το 2009, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του καταναλωτή, την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση εναλλακτικών καλλιεργειών στην ελληνική ύπαιθρο, η 3αλφα δημιούργησε ομάδα παραγωγών που εφαρμόζει Πιστοποιημένες Διαδικασίες σύμφωνα με το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ)  ρυζιών και οσπρίων . Το σύστημα αυτό είναι βασισμένο σε ορθές γεωργικές πρακτικές που σέβονται το περιβάλλον, προστατεύουν την υγεία του παραγωγού – καλλιεργητή και προσφέρουν υγιεινό και ασφαλές προϊόν στον καταναλωτή.

Ξεκινώντας από το χωράφι, το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό της 3αλφα επιλέγει τους κατάλληλους σπόρους που ταιριάζουν στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας οι παραγωγοί ακολουθούν πιστοποιημένες διαδικασίες Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια του προϊόντος. μετά τη συγκομιδή το προϊόν επεξεργάζεται στο εργοστάσιο της 3αλφα όπου εφαρμόζεται πιστοποιημένο Σύστημα Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων.

Η Ομάδα Παραγωγών 3αλφα καλλιεργεί τα Eλληνικά ρύζια και όσπρια στις περιοχές:

 •  Καβάλα: Φασόλια Μέτρια και Φασόλια Χονδρά
 •  Σέρρες: Ρεβύθια Χονδρά και Ρύζι Καρολίνα Σερρών
 •  Θεσσαλονίκη: Φασόλια Μέτρια, Ρύζι Γλασσέ, Ρύζι Νυχάκι
 •  Μακεδονία: Ρύζι Γλασσέ, Ρύζι Νυχάκι, Ρύζι Κίτρινο
 •  Καστοριά: Φασόλια Γίγαντες και Φακές Ψιλές
 •  Λάρισα: Φακές Ψιλές, Ρεβύθια Χονδρά και Σίτος Σκληρός
 •  Κορινθία: Λαθούρι (Φάβα)

Περιηγηθείτε στα προϊόντα μας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ AGRO 2.1 & 2.2

Η εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην πρωτογενή παραγωγή παρουσιάζει μια σειρά πλεονεκτημάτων για τον παραγωγό, τον τυποποιητή- μεταποιητή του γεωργικού προϊόντος και βεβαίως για τον τελικό καταναλωτή.

Τα επιμέρους πλεονεκτήματα και οφέλη της εφαρμογής του συστήματος είναι τα ακόλουθα:

Α) Για τον παραγωγό

 • Μείωση των εισροών που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια.
 • Δημιουργία προστιθέμενης αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο παραγόμενο γεωργικό προϊόν λόγω της διαφορετικότητας του από τα κοινά- συμβατικά προϊόντα.
 • Διασφάλιση της παραγωγής ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή για κατανάλωση.
 • Προστασία της σωματικής υγείας του παραγωγού μέσα από την πραγματοποίηση ειδικών εκπαιδεύσεων που αφορούν την ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τη χρησιμοποίηση προστατευτικού εξοπλισμού.

Β) Για τον τυποποιητή-μεταποιητή του γεωργικού προϊόντος

 • Αγορά γεωργικών προϊόντων που είναι ασφαλή για κατανάλωση – πιστοποιημένη πρώτη ύλη.
 • Εξασφάλιση γεωργικού προϊόντος που είναι ιχνηλάσιμο-κωδικοποιημένο παρέχοντας τη δυνατότητα αναγνώρισης του ονόματος του παραγωγού, του αγροτεμαχίου από το οποίο προήλθε, την ημερομηνία συγκομιδής του αλλά και το σύνολο των καλλιεργητικών φροντίδων που έχει δεχθεί.
 • Χρησιμοποίηση του συστήματος ποιότητας για επίτευξη απαιτούμενων ποιοτικών προδιαγραφών από την αγορά.
 • Εξασφάλιση σταθερής προμήθειας πιστοποιημένων προϊόντων με συγκεκριμένες εμπορικές προδιαγραφές.
 • Δημιουργία προστιθέμενης αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο τελικό προϊόν – ευκολότερη πρόσβαση σε νέες και πιο απαιτητικές αγορές.

Γ) Για τον καταναλωτή

Για τον καταναλωτή το σημαντικότερο όφελος είναι ότι αγοράζει ασφαλές προϊόν χωρίς χημικά υπολείμματα φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Επιπλέον, του δίνεται η δυνατότητα μέσω του συστήματος της ιχνηλασιμότητας να αναγνωρίσει την προέλευση του προϊόντος και να έχει επίσημη διασφάλιση ότι το προϊόν που καταναλώνει είναι ασφαλές για την υγεία του και ότι έχει παραχθεί με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον

Από το 2010, η 3αλφα υπέγραψε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Φασολοπαραγωγών Εθνικού Δρυμού Πρεσπών «ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ», εντάχθηκε στο Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων και Δικαιούχων Χρήσης των Ενδείξεων ΠΟΠ/ ΠΓΕ του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. (Agrocert) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και πιστοποιήθηκε για την τυποποίηση και εμπορία των προϊόντων:
Φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες Πρεσπών Φλώρινας ΠΓΕ και
Φασόλια Πλακέ Μεγαλόσπερμα Πρεσπών Φλώρινας ΠΓΕ

Περιηγηθείτε στα προϊόντα μας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ)

Eίναι μια εναλλακτική της συμβατικής, φιλοπεριβαλλοντική μέθοδος παραγωγής, σύμφωνα με την οποία ο παραγωγός μειώνει δραστικά τη χρήση χημικών σκευασμάτων και την ανεξέλεγκτη εφαρμογή καλλιεργητικών παρεμβάσεων. Είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει συγκεκριμένους κανόνες παραγωγής, σύμφωνα με τις υποδείξεις επιβλέποντα Γεωπόνου και να τηρεί αρχεία καταγραφών των πρακτικών που εφαρμόζει, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή και την προστασία του περιβάλλοντος.