Η 3αλφα ιδρύθηκε το 1968 ως ομόρρυθμος εταιρεία, στην Νίκαια του Πειραιά, με αντικείμενο την επεξεργασία & τυποποίηση οσπρίων & ρυζιών.

Ήταν η εποχή που άρχισε δειλά η μετεξέλιξη των παραδοσιακών μπακάλικων σε self service με ράφια και γόνδολες.

Η τυποποίηση και συσκευασία των προϊόντων ήταν αναγκαία και σ’ αυτή στράφηκε η εταιρεία από την ίδρυσή της.

Η 3αλφα το 1980 μετατρέπεται σε ΑΕ και το 1981 εγκαθίσταται σε ιδιόκτητο εργοστάσιο 6000 τ.μ. στην περιοχή του Ρούφ.

Σήμερα οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις έχουν επεκταθεί στα 14.000 τ.μ. με υπερσύγχρονο εργοστάσιο τελευταίας τεχνολογίας και αυτόματες γραμμές παραγωγής και επεξεργασίας.

Το ανθρώπινο δυναμικό της 3αλφα απαρτίζεται από 120 μόνιμους εργαζόμενους και 40 ειδικούς συνεργάτες. Η διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα ανάπτυξης της εταιρείας. Η 3αλφα επενδύει στους ανθρώπους της με συμμετοχή σε σεμινάρια, διαλέξεις και άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Εδώ και 55 χρόνια, προτεραιότητα της 3αλφα έχει υπάρξει η παραγωγή ποιοτικών και υγιεινών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, επενδύοντας συνεχώς στον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού, στην λειτουργική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και στην ανάπτυξη Πιστοποιημένου Συστήματος Ποιότητας και Υγιεινής ISO 9001 & HACCP.

H επιτυχημένη πορεία της 3αλφα στην Ελληνική αγορά αναγνωρίζεται από όλους. Επί 5 δεκαετίες κατέχει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των Ελλήνων καταναλωτών και μάλιστα με σημαντική διαφορά από τους ανταγωνιστές της. Η επιτυχία αυτή οφείλεται στα υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά των άριστων προϊόντων 3αλφα και στην υποδειγματική επιχειρηματική στρατηγική που υιοθετήθηκε σε όλη την πορεία της εταιρείας.

Σημαντικό μερίδιο της επιτυχίας πρέπει να αποδοθεί και στην επικοινωνιακή πολιτική της 3αλφα. Μέσα στα χρόνια έχουν επενδυθεί σημαντικά κονδύλια σε καίριες και ουσιαστικές ενέργειες στα ΜΜΕ, με στόχο την υψηλή αναγνωρισιμότητα του σήματος «3αλφα» και το χτίσιμο της εικόνας της εταιρείας. Το αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών είναι η τεράστια και ακλόνητη προτίμηση που δείχνουν οι Έλληνες καταναλωτές στα προϊόντα 3αλφα.

Η 3αλφα, με την δύναμη των ανθρώπων της και με το ίδιο πάθος για ποιότητα, δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει την ανάπτυξή της και την κοινωνική της προσφορά.