Όροι διαγωνισμού 3αλφα «Νέος Μεγάλος Διαγωνισμός έτοιμα φυσικα!»

Ενημερωθείτε για τους όρους του διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί απο την 3αλφα απο τις 21/05/2021 έως τις 31/05/2021, με όνομα «Νέος Μεγάλος Διαγωνισμός έτοιμα φυσικα!» .

κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ

Όροι διαγωνισμού 3αλφα «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΟΣΠΡΙΩΝ»

Ενημερωθείτε για τους όρους του διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί απο την 3αλφα απο τις 05/02/2021 έως τις 10/02/2021, με αφορμή την «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΟΣΠΡΙΩΝ».

κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ

Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας

Έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την Επωνυμία Αφοι Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ

κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ

Απόφαση ΓΣ την 14 Ιουνίου 2019

Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την Επωνυμία Αφοι Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ

κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ

Πρόσκληση σε ΓΣ την 07 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την Επωνυμία Αφοι Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ

Πρόσκληση σε ΓΣ την 16 Ιουνίου 2017

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την Επωνυμία Αφοι Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ

Πρόσκληση σε ΓΣ την 30 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την Επωνυμία Αφοι Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ

Πρόσκληση για παραλαβή οριστικών τίτλων

Πρόσκληση των Μετόχων για παραλαβή των οριστικών τίτλων απο την έδρα της εταιρείας.

κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ

Πρόσκληση σε ΓΣ την 10 Μαρτίου 2016

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την Επωνυμία Αφοι Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ

Ισολογισμός 31/12/2014

33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ

Πρόσκληση σε ΓΣ την 25 Μαϊου 2015

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την Επωνυμία Αφοι Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ

Πρόσκληση σε ΓΣ την 30 Ιουνίου 2014

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την Επωνυμία Αφοι Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ

Ισολογισμός 31/12/2013

32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ

Πρόσκληση σε ΓΣ την 7 Μαϊου 2014

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την Επωνυμία Αφοι Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ

Πρόσκληση σε ΓΣ την 28 Ιουνιου 2013

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την Επωνυμία Αφοι Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση

κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ

Ισολογισμός 31/12/2012

31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ