Η 3αλφα – ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου της με στόχο την ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης μέσω τεχνολογικής αναβάθμισης και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, ολοκλήρωσε την επένδυσή της που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο Ευρώ για την επέκταση δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας, με μία νέα υπερσύγχρονη μηχανή συσκευασίας, κάνοντας σταδιακά πράξη την βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας.

Η νέα αυτή επένδυση έρχεται να προστεθεί στον μηχανολογικό εξοπλισμό του εργοστασίου παραγωγής της 3αλφα, αυξάνοντας τη δυναμικότητα στις retail συσκευασίες κατά 40%. Η πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή περιλαμβάνει επεξεργασία, συσκευασία και εγκιβωτισμό με δυναμικότητα 2500kg/h, αντικαθιστώντας τη πλαστική δευτερογενή συσκευασία από πλαστικό σε χαρτοκιβώτιο από ανακυκλωμένο υλικό με αποτέλεσμα την μείωση της χρήσης του πλαστικού κατά 14 τόνους τον χρόνο. Παράλληλα, ενισχύεται η ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων με ειδικά σχεδιασμένα κόσκινα, αυτόματο ανιχνευτή ακτινών Χ (X ray) και αυτόματο ανιχνευτή μετάλλων (metal detector) για την απομάκρυνση ξένων υλών. Η επένδυση πραγματοποιήθηκε με ιδία συμμετοχή της 3αλφα – ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ύψους  891.226,72€ και επιχορήγηση 222.806,68€ μέσω του καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016.

Ο Θέμης Ζηκάκης, Διευθυντής Παραγωγής της 3αλφα – ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., με την ολοκλήρωση της επένδυσης δήλωσε «Με σεβασμό στο περιβάλλον και με κύριο γνώμονα την διάθεση ασφαλών και υψηλής ποιότητας & διατροφικής αξίας προϊόντων στους καταναλωτές, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε υψηλής ακρίβειας μηχανολογικό εξοπλισμό, στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών μας, στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στον εμπλουτισμό του προϊοντικού μας χαρτοφυλακίου ακολουθώντας υπεύθυνες πρακτικές».