Η 3αλφα συμμετέχει στη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων» στην Ελλάδα

Η 3αλφα αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα υιοθέτησης μιας ολοκληρωμένης ολιστικής προσέγγισης με στόχο την πρόληψη και μείωση της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα προχώρησε στην υπογραφή της Συμφωνίας Συνεργασίας «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων» στην Ελλάδα, η οποία μέχρι τώρα απαριθμεί 53 Μέρη.

Η 3αλφα, με την υπογραφή της Συμφωνίας, έχει ως στόχο να στηρίξει και να ενισχύσει τους στόχους της Συμμαχίας ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας το ελληνικό κοινό γύρω από το ζήτημα της σπατάλης τροφίμων αλλά και να βοηθήσει έμπρακτα στην μείωση του φαινομένου. Ως εκ τούτου δεσμεύεται να συμβάλλει στην ανταλλαγή πληροφορίας και γνώσης, καθώς και στην προώθηση της έρευνας και καινοτομίας. Παράλληλα θα συμβάλλει στην διευκόλυνση και προώθηση της δωρεάς πλεονασμάτων τροφίμων για κοινωφελή σκοπό αλλά και στην διαμόρφωση και εφαρμογή δημόσιας πολιτικής για την πρόληψη και μείωση της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα. Η σπατάλη τροφίμων είναι μια τεράστια πρόκληση για την χώρα μας αλλά και παγκοσμίως ενώ η μείωση αυτής μπορεί να αποφέρει τεράστια κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

Η 3αλφα με αίσθημα ευθύνης δεσμεύεται να συμβάλλει στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού επάνω στο φαινόμενο της σπατάλης τροφίμων καθώς και στην διάδοση καλών πρακτικών με σκοπό την μείωση του. Γιατί ο βιώσιμος πλανήτης μπορεί να γίνει πραγματικότητα αν όλοι συμμαχήσουμε υπερ του.