Η 3αλφα – ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., η εταιρεία με την ηγετική θέση στην ελληνική αγορά οσπρίων και ρυζιών από το 1968, απέσπασε το σήμα ETHOS “Green” για τη δέσμευσή της απέναντι στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η απονομή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της επετειακής εκδήλωσης των 10 χρόνων από την ίδρυση της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, που έλαβε χώρα την Τρίτη 10 Μαΐου 2022, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η 3αλφα είναι μέλος της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, της κοινότητας που αποτελείται από εξωστρεφείς, αμιγώς ελληνικές εταιρείες, οι οποίες διατηρούν την Έδρα, την Παραγωγή και την Ιδιοκτησία τους στην Ελλάδα και που μέσα από κοινές δράσεις και συνέργειες συμβάλλουν στην ενίσχυση της εγχώριας επιχειρηματικότητας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τα 10 χρόνια της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η εταιρεία βραβεύτηκε από τη EUROCERT με το σήμα ETHOS, και συγκεκριμένα το ETHOS Green. Το σήμα απονέμεται σε επιχειρήσεις Μέλη της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ που εφαρμόζουν επιτυχώς το Πρότυπο Αξιολόγησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ETHOS), που έχει εκπονήσει η EUROCERT από κοινού με το CSR HELLAS (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη).

H 3αλφα με υπευθυνότητα και «ETHOS» απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον, βραβεύθηκε με το ETHOS Green, αποδεικνύοντας έμπρακτα την εδραία δέσμευσή της για συμμόρφωσή στις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και την αφοσίωσή της στις αρχές της βιωσιμότητας, καθώς και την προτεραιότητα που δίνει στην συνεχή βελτίωσή της σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.