Επιβράβευση από το διεθνή οργανισμό EBEN

Η εταιρεία 3αλφα-ΑΦΟΙ Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ δραστηριοποιείται εδώ και πάνω από 40 χρόνια στον χώρο της βιομηχανίας τροφίμων και συγκεκριμένα στην επεξεργασία και τυποποίηση ρυζιού και οσπρίων. Από την ίδρυση της η εταιρεία είχε ως όραμα να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία ο,τι καλύτερο μπορεί να δώσει η μάνα γη. Σήμερα, η 3αλφα με την ίδια ακριβώς φιλοσοφία πορεύεται επενδύοντας τόσο στον ανθρώπινο παράγοντα όσο και σε υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η 3αλφα είναι από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες που πιστοποιήθηκαν με διεθνή πρότυπα ποιότητας και συνεχίζει σε αυτό το πνεύμα όντας πιστοποιημένη με το ISO 9001, το ISO 22000 και το BRC.

 

Πέρα από την διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας, η 3αλφα επιδεικνύει και με πολλές άλλες δράσεις την κοινωνική της προσφορά. Σε ότι αφορά την επιχειρηματικότητα η εταιρεία έχει ως κινητήριες αξίες την τιμιότητα, την ειλικρίνεια, τον σεβασμό και το ήθος. Ξεχωριστή επιβράβευση αυτών των αρχών είναι η διάκριση με το βραβείο Επιχειρηματικής Ηθικής από το διεθνή οργανισμό EBEN.

 

Η 3αλφα επενδύει συνέχεια στο πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο της, στον Άνθρωπο με εκπαιδευτικά σεμινάρια, και δείχνει την ανθρώπινη φροντίδα στους ανθρώπους της με οικονομική υποστήριξη και ηθική συμπαράσταση όταν προκύπτει σχετική ανάγκη. Σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας αν και η παραγωγική διαδικασία της 3αλφα δεν εκπέμπει ρύπους που να προσβάλουν το περιβάλλον, παρολαυτά έχει τοποθετήσει ειδικά φίλτρα συγκέντρωσης αέριων αποβλήτων που συνεισφέρουν και στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Επίσης η εταιρεία αξιοποιεί όλα τα υποπροϊόντα της παραγωγής καθώς και ανακυκλώνει χαρτί, μπαταρίες και μελάνια των γραφείων της.

 

Στην ευρύτερη κοινωνία εξυπακούεται λόγω της φύσης των προϊόντων μας ότι ενισχύουμε διαρκώς κοινωφελή ιδρύματα και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα με δωρεές των προϊόντων μας. Επίσης, στεκόμαστε κοντά στον αθλητισμό με τακτικές χορηγίες μας σε αθλητές και ομάδες.

 

Η εταιρεία μας έχει μακρόχρονη συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, το Οικονομικό αλλά και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας, επιμόρφωσης και νέων τεχνολογιών. Επίσης ενισχύει διάφορες παιδαγωγικές οργανώσεις, όπως το σώμα ελλήνων προσκόπων, σχολεία και κατασκηνώσεις.

 

Σκοπός της εταιρείας είναι να συνεχίσει με ακόμα πιο έντονες και στοχευόμενες δράσεις πάντα με γνώμονα το motto της 3αλφα: Επιχείρηση «… από τους ανθρώπους (σκέψεις και ενέργειες), για τους ανθρώπους (συμβολή στην κοινωνία)».