Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

seminars_1H εταιρεία “Αφοί Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ – 3 Άλφα» σε συνεργασία με το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ, ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο με τίτλο «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων Εντός της Οικονομικής Κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2010. Το έργο περιελάμβανε την υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης και την διεξαγωγή τεσσάρων προγραμμάτων κατάρτισης

Βασικοί στόχοι του έργου ήταν:

1. η βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας της επιχείρησης μέσω της εφαρμογής ενός σχεδίου ευέλικτης προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες

2. η αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης

3. η βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων με την εφαρμογή νέων μεθόδων διοίκησης

 

Τα τέσσερα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας διακοσίων ωρών το καθένα, απευθυνόταν σε εβδομήντα εργαζόμενους της εταιρείας. Το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης συμμετείχε στα προγράμματα κατάρτισης με τίτλο:

 

1. Μείωση Κόστους στις Επιχειρήσεις

2. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων

3. Logistics Επιχειρήσεων

4. Σύγχρονες Τεχνικές Προγραμματισμού και Ελέγχου Παραγωγής

 

Τα οφέλη των συμμετεχόντων στα προγράμματα κατάρτισης αφορούσαν στις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης αποκτήθηκαν οι γνώσεις εκείνες καθώς και οι δεξιότητες που απαιτούνται για την καλύτερη εξάσκηση των καθηκόντων τους, ώστε η εταιρεία να βελτιώσει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, να ανταποκριθεί με επιτυχία στα απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομικής συγκυρίας και να διατηρήσει την ανταγωνιστική της θέση στον κλάδο που δραστηριοποιείται. Οι καταρτιζόμενοι μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης επιδίωξαν και πέτυχαν να μετασχηματίσουν πολλά από τα χαρακτηριστικά τους και να υιοθετήσουν στη επαγγελματική τους ταυτότητα βασικά στοιχεία των αντικειμένων κατάρτισης.

seminaria-1-2