Ενημέρωση

Πρόσκληση σε ΓΣ την 16 Ιουνίου 2017

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την Επωνυμία Αφοι Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ

Πρόσκληση σε ΓΣ την 30 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την Επωνυμία Αφοι Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ

Πρόσκληση για παραλαβή οριστικών τίτλων

Πρόσκληση των Μετόχων για παραλαβή των οριστικών τίτλων απο την έδρα της εταιρείας.

κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ

Πρόσκληση σε ΓΣ την 10 Μαρτίου 2016

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την Επωνυμία Αφοι Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ

Ισολογισμός 31/12/2014

33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ

Πρόσκληση σε ΓΣ την 25 Μαϊου 2015

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την Επωνυμία Αφοι Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ

Πρόσκληση σε ΓΣ την 30 Ιουνίου 2014

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την Επωνυμία Αφοι Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ

Ισολογισμός 31/12/2013

32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ

Πρόσκληση σε ΓΣ την 7 Μαϊου 2014

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την Επωνυμία Αφοι Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ

Πρόσκληση σε ΓΣ την 28 Ιουνιου 2013

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την Επωνυμία Αφοι Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση

κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ

Ισολογισμός 31/12/2012

31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someoneShare on Tumblr